Vážení běžci,

k pozvání na Hradecké gastroenterologické dny 2024 konané ve dnech 7. – 8. 3. 2024 a mezinárodní endoskopický workshop a připojujeme tradiční pozvánku k doprovodnému sportovnímu programu:

Společný běh se bude konat po skončení endoskopického workshopu ve čtvrtek 7. března asi v 18:00, k účasti se bude možné hlásit u registrace. Zůstaneme věrní tradiční trati kolem soutoku hradeckých řek, na které si můžeme vybrat ze vzdáleností 2 km a 4 km (podrobnější popis trati je připojen níže).
Na setkání s Vámi se u soutoku Labe a Orlice těší za organizátory

Mapa běhu (červená – zkrácená trasa)

Popis trati:
Přibližně třetina delší čtyřkilometrové trati povede po zpevněných cestách, zbytek po asfaltu a bude rovinatá. Ke slavnostnímu startu se sejdeme před Výukovým centrem Lékařské Fakulty v areálu Fakultní nemocnice. Vlastní výstřel ze startovní pistole vyšle všechny účastníky na trať na levém břehu Labe v sousedství areálu nemocnice. Pokud vyberete delší trať, po startu se vydáte po proudu po klidném nábřeží, po necelém kilometru přeběhnete řeku po pěší lávce na pravý břeh, po kterém se budeme vracet zpět k centru města. Poté co podběhneme pod mostem U soutoku, se můžeme kochat pohledem na ostroh Jiráskových sadů sevřený mezi rameny obou řek. To už nás nábřeží přivádí až téměř do centra, výhledu dominují věže chrámu Sv. Ducha vysoko napravo, po levé ruce vidíme komplex Gočárových školních budov. Před námi je ale hlavně unikátní secesní budova architekta Františka Sandera z počátku 20. století, která v sobě skrývá dodnes funkční vodní elektrárnu. Po mostě jejího jezu, zvaného Hučák, přeběhneme k Jiráskovým sadům, které budeme obíhat zleva. Až když budete mít po levici hradecký hokejový stánek, můžete vpravo mezi stromy parku zahlédnout další unikát: pravoslavný dřevěný chrám Sv. Mikuláše. Ten byl původně vybudován na začátku 16. století na Slovensku a na své nynější místo se dostal až v roce 1934. Řeku Orlici překonáme po unikátně řešené lávce pro pěší a cyklisty dle návrhu Mirko Bauma z roku 2012. Před námi se otevírá areál kampusu Hradecké university a po pravé ruce zpustlý historický fotbalový stadion, který zažil vítězství hradeckého Spartaku ve fotbalové lize v letech 1959/60! My ale spirálou podběhneme lávku, proběhneme cihlovou brankou starobylého opevnění a vracíme se po levém břehu Orlice zpět k areálu Fakultní nemocnice. Soutok obou řek budeme mít tentokrát po pravici, pod autostrádou Sokolské ulice se pak již blížíme zpět do místa startu a cíle. Kratší dvoukilometrová trať začíná zkratkou – účastníci vybíhají opačným směrem do centra po levém břehu Labe, podbíhají okruh, vybíhají rampou na most, po kterém překonají tok, za mostem zabočí doprava a pokračují již po trati čtyřky směrem k Hučáku. Na mapě je delší trať vyznačena modře, červenou přerušovanou čarou je znázorněna zkratka pro dvoukilometrovou trať.