Michal Spychalski
vedoucí Centra chirurgické a bariatrické endoskopie, Brzeziny, Polsko

Martin Schwarzer
Laboratoř gnotobiologie Mikrobiologického ústavu AV ČR, Nový Hrádek, Česká republika

Středa
6. 3. 2024 19:00
Hotel Tereziánský dvůr – RESTAURACE
Pracovní večeře

Čtvrtek
7. 3. 2024
VÝUKOVÉ CENTRUM LF UK, endoskopické pracoviště
2. interní gastroenterologické kliniky FN a LF v Hradci Králové
8:15 – 8:30SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ KONGRESU
8:30 – 14:40ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP
1. blok 8:30 – 10:10
předsedající. J. Cyrany, Š. Suchánek
přestávka 15 min
2. blok 10:25 – 12:15
předsedající: M. Kopáčová, T. Hucl
oběd 45 min
3. blok 13:00 – 14:40
předsedající: M. Kopáčová, P. Vítek
přestávka 20 min
15:00 – 16:00BLOK 1: IBD
předsedající: P. Falt, T. Douda
D. Ďuricová (Praha)
Akutní stavy v IBD
P. Falt (Olomouc)
Terapeutická endoskopie u nemocných s IBD
T. Douda (Hradec Králové)
Inhibice IL-23 v léčbě ulcerózní kolitidy
16:00 – 17:30BLOK 2: KARCINOM PANKREATU – VÝZVY ROKU 2024
předsedající: I. Tachecí, Z. Kala
I. Tachecí (Hradec Králové)
Včasné vyhledávání karcinomu pankreatu – cesta ven?
A. Ryška (Hradec Králové)
Současný pohled patologie na pankreatické prekurzorové/prekancerózní léze
Z. Kala (Brno)
Současné onkochirurgické postupy v léčbě karcinomu pankreatu
M. Vošmik (Hradec Králové)
State of the art onkologická léčba karcinomu pankreatu
18:00BĚH PROTI KARCINOMU PANKREATU
19:45PRACOVNÍ VEČEŘE (Restaurace hotelu Tereziánský Dvůr)

Pátek
8. 3. 2024
VÝUKOVÉ CENTRUM LF UK
8:20 – 8:50SEKCE STATE-OF-THE-ART
předsedající: I. Tachecí, S. Rejchrt
M. Spychalski (Brzeziny, Poland)
ESD – easier and safer procedure?
8:50 – 9.30SEKCE STATE-OF-THE-ART
předsedající: I. Tachecí, J. Cyrany
M. Schwarzer (Nový Hrádek)
Mikrobiom člověka – mýty a pověry
přestávka 15 min
9:45 — 11:15 BLOK 3: HEPATOLOGIE
předsedající: P. Hůlek, P. Urbánek
9:45 — 11:15 SESTERSKÁ SEKCE BLOK 1
záhájení: I. Tachecí, H. Štilcová
předsedající: H. Štilcová, I. Roďanová
T. Fejfar (Hradec Králové)
TIPS, kdy ano a kdy ne
H. Klusáková (Hradec Králové)
Jak se z plánované endoskopie stane akutní?
Š. Šembera (Hradec Králové)
Léčba prehepatální portální hypertenze za horizontem antikoagulační terapie
P. Brzáková (Hradec Králové)
Cizí tělesa v rávicím traktu u dětí
P. Urbánek (Praha)
Pokroky v nechirurgické léčbě HCC
H. Štilcová (Hradec Králové)
Neobvyklá příčina hepatopatie – kazuistika
S. Fraňková (Praha)
Jak připravit nemocného s jaterní cirhózou k operaci
V. Knoblochová (Hradec Králové)
Aktivity pacientské organizace: Pacienti IBD
L. Laštíková (Praha)
Pacienti jsou lidé
přestávka 15 min
11:30 — 12:50 BLOK 4: ENDOSKOPIE 24/7
předsedající: T. Hucl, O. Urban
11:30 — 12:30 SESTERSKÁ SEKCE BLOK 2
předsedající: H. Štilcová, A. Brucknerová
S. Rejchrt (Hradec Králové)
Akutní krvácení do trávicí trubice
M. Pušová (Jablonec nad Nisou)
Krvácení při ESD
T. Vaňásek (Hradec Králové), K. Boušová, J. Lata,
P. Drozd, P. Svoboda
Endoskopie 12/20
L. Řeháková (Brno)
Akutní výkony ve FN Brno
P. Vítek (Frýdek-Místek)
Akutní ERCP
P. Absolonová (Brno)
Pooperační komplikace v rukách endoskopie
J. Pintová (Jablonec nad Nisou)
Existuje akutní EUS?
J. Romanovská, T. Omelková (Olomouc)
Metody stavění krvácení v endoskopii
oběd 45 min
13:35 — 14:55 BLOK 5: CHOOSING WISELY
předsedající: J. Cyrany, M. Bortlík
13:35 — 14:35 SESTERSKÁ SEKCE BLOK 3
předsedající: H. Štilcová
M. Bortlík (České Budějovice)
Moudrá volba v IBD
J. Holá (Pardubice)
Mezigenerační komunikace
Š. Suchánek (Praha)
Racionální screening kolorektálního karcinomu
H. Štilcová (Hradec Králové)
Ukončení a závěrečné zhodnocení
J. Cyrany (Hradec Králové)
Racionální využití ATB v gastroenterologii
L. Sedláčková (Praha)
Hypersensitivní reakce na kontrastní látky
přestávka 15 min
15:10 – 16:25BLOK 6: VOLNÁ SDĚLENÍ
předsedající: T. Soukup, M. Kopáčová
O. Urban (Olomouc)
Výsledky ESD žaludku u 62 pacientů léčených ve FN Olomouc
N. Brodyuk, T. Grega, Š. Suchánek (Praha)
T1 kolorektální karcinomy – od diagnózy k terapii
P. Mačinga (Praha)
IPMN, strašák nebo hrozba?
T. Hucl (Praha)
Radiofrekvenční ablace mimo žlučové cesty
R. Repák (Hradec Králové)
Přínos jehlové konfokální laserové endomikroskopie v diferenciální diagnostice
cystických tumorů pankreatu – pilotní studie
16:25Ukončení kongresu
I. Tachecí (Hradec Králové)